Organisatie & HR advies

Mijn roots liggen vooral in HR- en Organisatievraagstukken. Een belangrijk uitgangspunt in mijn werkwijze is om te focussen op de HR opbrengsten, in plaats van louter op de kosten. Door de opbrengsten van uw HR beleid in kaart te brengen, neemt de bewustheid van het belang ervan toe. En door uw HR processen goed in te regelen en daar waar het kan te automatiseren, treedt veelal een behoorlijke efficiencywinst op. En dit is toch waar u als ondernemer bij gebaat bent? Uw HR vraagstukken zijn uniek en verdienen een oplossing op maat. Mijn motto: Business en talent verbinden, door mensen te inspireren.

Mijn werkwijze: Geen standaard concepten, maar maatwerk en gericht op twee belangrijke “pijlers voor succes” in uw organisatie, nl. de mensen én de wijze waarop het werk is georganiseerd. Een goede “verbinding” tussen de bedrijfsvoering en de talenten van uw medewerkers, komt ten goede aan de motivatie, betrokkenheid en inzet van uw medewerkers en dus uiteindelijk aan de resultaten van uw organisatie. En daar gaat het toch om?

Mijn streven is om nauw met u samen te werken en mijn kennis en ervaring te “verbinden” met, en over te dragen aan uw organisatie, zodat u dubbel profijt heeft. Hoe dit wordt ingevuld, hangt af van uw vraag. In overleg met u breng ik deze vooraf in kaart, waarna we samen de inhoud en uitvoering van de opdracht, de te besteden tijd, het op te leveren product/resultaat en de onderlinge taakverdeling bepalen.

Organiseren doe je niet alleen in het hier en nu, maar is vooral gericht op de toekomst.