Coaching & Advies

Heb je het idee dat je niet het beste uit jezelf haalt? Of dat je talenten niet volledig worden benut? Of twijfel je aan je talenten? Coaching is een persoonlijk traject, bedoeld om zicht te krijgen in je competenties en kwaliteiten, deze verder te ontwikkelen en effectief in te zetten. Hierdoor zal het gevoel dat je goed tot je recht komt toenemen en zul je ook meer plezier uit je werk halen.

Voor coaching is het belangrijk dat je gemotiveerd bent, maar ook dat je bereid bent en open staat om naar je eigen handelen te kijken en daarin te leren. En “echt leren” ontstaat als jij jezelf verantwoordelijk voelt voor het leertraject en het nut ervan ervaart en accepteert. Vervolgens ontstaan er, bij een goede inbedding in de werksituatie, echte veranderingen.

Coaching is persoonsgericht. Jij vormt met je talenten, vaardigheden en verantwoordelijkheden, het uitgangspunt. Tijdens de coaching werken we samen toe naar de door jou geformuleerde doelen. En vooral op een manier die bij jou past. Je regisseert dus voor een groot deel je eigen coachingstraject.

De rol van de coach is om je aan te zetten tot “denken” en tot zelfonderzoek, door gerichte vragen te stellen en feedback te geven. Maar ook door goed te luisteren en zich in te leven in jou situatie. De coach lost je vraagstuk niet op, maar leert je vooral dit zelf te doen, zodat je in de toekomst er mee om weet te gaan.

De keuze van een coach is erg belangrijk. Het moet “klikken”. Vandaar dat we bij coaching altijd een intakegesprek voeren. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en bedoeld om te kijken of de wederzijdse “klik” er is. Wil je graag een intakegesprek? Ga hier naar het contactformulier.