Werkwijze

De Mediator is belangeloos en heeft geen voorkeur voor één van de partijen. Hij is onafhankelijk en neutraal. Dit is voor de partijen, maar ook voor de Mediator van belang. Zo kan hij het beste zijn werk doen en voor partijen geeft het de ruimte om alles wat ze willen bespreken, ter tafel te brengen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor het eerste gezamenlijke gesprek is er met beide partijen kort (telefonisch) contact geweest. Met nadruk: met beide partijen. Dit om de vertrouwelijkheid en de balans tussen partijen goed te bewaken. Verder krijgen beide partijen vooraf de mediationovereenkomst toegezonden. (zie voor voorbeeld op de download pagina). In het eerste gesprek wordt deze toegelicht en kunnen partijen afspraken maken over het verloop van de mediation. Daarna begint het gesprek. Met nadruk op gesprek, want mediation is geen therapeutische sessie. Het gesprek is praktisch en richt zich op de kwestie die tussen de partijen in staat en op de toekomst.

De rol van de Mediator is om het gesprek mogelijk te maken en om beide partijen goed aan bod te laten komen. In het gesprek worden de “verhalen” van beide partijen naast elkaar gelegd. Het gaat daarbij niet om dé waarheid, maar om beide “versies” (van partijen) van de waarheid. De Mediator zal informatieve vragen stellen en doorvragen, om de situatie die tussen de partijen in staat, helemaal scherp te krijgen. Hij zal samen met partijen op zoek gaan naar verbinding, begrip en erkenning tussen partijen. Soms is één gesprek voldoende, maar meestal zijn er meerdere gesprekken nodig. Dit geeft partijen ook de ruimte de zaken nog eens te overdenken, er op terug te komen en/of later aan te vullen. Kortom, gedurende de mediation heeft u bedenktijd.

Tijdens het gesprek mogen partijen “hardop denken”. Het is belangrijk om gevoelens en feiten met elkaar te wisselen, zonder ergens op vastgepind te worden. Een afspraak is pas een afspraak als er een handtekening onder staat. Lees verder op de volgende pagina>>