Hardop denken

“Vertrouwen komt te paard en gaat te voet”. Het is een veel gebruikt cliché, die o zo waar is. Bij Mediation staat voorop dat een “gewoon gesprek” weer mogelijk wordt tussen de partijen. Vaak kan dit pas als “alles” naar elkaar is uitgesproken. Tijdens de mediation wordt dit mogelijk gemaakt, zonder bang te zijn dat dit later tegen u gebruikt wordt. Vergelijk het met de bouw van een huis; de fundering bepaald of het huis goed blijft staan. Eigenlijk is dat ook zo met het oplossen van conflicten. Zodra er weer een goede basis is gelegd, zijn partijen meestal prima in staat om zelf goede en duurzame oplossingen af te spreken voor de kwestie die er tussen hun speelt.

Het is dus belangrijk dat tijdens de mediation alles besproken kan worden, zonder dat partijen daar direct aan gebonden zijn. Tijdens de gesprekken mag u “hard op denken”. En natuurlijk is het belangrijk dat beide partijen aan het woord komen. Deze “balans” in het gesprek, zal de mediator goed op toezien.

Om een mediationgesprek mogelijk en succesvol te maken, is het daarom belangrijk dat partijen onderlinge afspraken maken over:

  • Vertrouwelijkheid: het uitgangspunt is dat alles wat wordt besproken vertrouwelijk is;
  • Veiligheid: het uitgangspunt is dat een afspraak pas vastligt als er een handtekening onder staat;
  • Verantwoordelijkheid: het uitgangspunt is dat partijen zelf verantwoordelijk zijn  voor het verloop van de mediation, de keuzes die gemaakt worden en de wijze waarop de kwestie wordt opgelost.
  • Wederzijdse inspanning: het uitgangspunt is dat partijen weloverwogen deel nemen aan mediation en zich er aan committeren dit tot een goed einde te brengen. Als een partij tussentijds wil stoppen kan dat natuurlijk. Het is dan wel van belang dit te bespreken.

De basis voor succesvolle mediation is vertrouwen. De mediator is onpartijdig, neutraal en onafhankelijk. Hij draagt zorg voor balans in het gesprek (dat beide partijen hun “ei” goed kwijt kunnen) en dat partijen weer met elkaar in gesprek komen en (misschien nog belangrijker) naar elkaar luisteren.

Voor partijen, maar ook voor de Mediator gelden er een paar belangrijke voorwaarden, te weten:

  • Partijen voeren gedurende de mediation geen juridische procedures tegen elkaar.
  • Partijen hebben de beslissingsvrijheid (mandaat) voor de keuzes die ze maken. Is dit niet het geval, dan wordt dit vooraf besproken.
  • Bij terugkoppeling naar een derde partij (bijvoorbeeld een werkgever), wordt er in de mediation besproken wat er precies wordt teruggekoppeld.