Welkom bij De Mediator Noord

Heeft u te maken met een zakelijk of privé conflict? Bijvoorbeeld een verstoorde verhouding tussen overheid en inwoner(s), tussen huurder en verhuurder of tussen uw organisatie en uw klanten en/of afnemers. Een arbeidsgeschil, een moeilijk lopende samenwerking of een scheiding die niet wil vlotten? Als de belangen groot zijn en/of het conflict zich heeft verhard, kunt u natuurlijk kiezen voor een gang naar de rechter. Maar daarmee wordt de oplossing van het conflict bij de rechter neergelegd, terwijl u waarschijnlijk zelf prima weet welke kant het op zou moeten. Mediation is dan een goed alternatief. Mediation gaat er juist vanuit dat mensen goed in staat zijn om zelf keuzes en beslissingen te nemen om het conflict op te lossen. En de meeste mensen willen dat zelf ook.

Want de oplossing van het conflict sluimert wel ergens, maar de emoties of datgene wat er is gebeurd, staan het niet meer toe dit constructief met elkaar te bespreken. De essentie van Mediation is een gesprek weer mogelijk maken, zodat er een sfeer ontstaat dat de kwestie die speelt door de betrokkenen zelf naar tevredenheid kan worden opgelost. De Mediator Noord kan daarbij behulpzaam zijn. En in veruit de meeste gevallen lukt dit ook.

Er zijn vele misvattingen over Mediation, zoals “de mediator lost het conflict op”, of “de mediator hakt de knoop door”, enz. Bij ons geldt dat zeker niet. Ons uitgangspunt is: Betrokkenen voelen en ervaren het conflict het beste. Zij zijn bij uitstek het best in staat om tot een goede oplossing te komen. Alleen is er “hulp” nodig om het gewone gesprek weer op gang te brengen. Het gaat ons er dus om dat u tevreden bent met de gesprekken en de gekozen oplossingen. Pas dan zijn wij tevreden.

Mediation is er op gericht om de relatie (op zijn minst) te behouden en de onderlinge communicatie te verbeteren. Zodra dat het geval is (en dat lukt bijna altijd), kunnen betrokkenen zelf gaan kijken naar de oplossing van het conflict. Dit kan dan constructief besproken en/of onderhandeld worden. Het gaat bij Mediation niet om “winnen” of “gelijk krijgen”, maar om een duurzame oplossing tussen partijen, waarbij de wederzijdse belangen goed tot hun recht komen en waarmee beide partijen tevreden zijn. Daarmee loopt u in de toekomst veel minder kans op nieuwe geschilpunten.

In sommige gevallen is het mogelijk om financiële compensatie te krijgen voor het inroepen van mediation. Dit is afhankelijk van uw inkomen en een aantal andere voorwaarden. Lees hier verder>>

Wilt u meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op.